...

Pakiet Artist

2000 

  • Cały dzień nagrań (8h)
  • Realizator i Producent
  • Mix i Mastering do 20 śladów
  • Idealny na Twoje pierwsze demo
  • Nagranie Singla
  • Wspaniała opcja dla zespołów muzycznych

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.