...

Clip Muzyczny

3000 

Pakiet Clip Muzyczny skupia się na stworzeniu profesjonalnego wideoklipu do utworu muzycznego. Oferuje kompleksowe wsparcie w procesie produkcji teledysku, obejmujące scenariusz, dzień zdjęciowy oraz montaż.

 

Pakiet Clip Muzyczny:

Pakiet Clip Muzyczny skupia się na stworzeniu profesjonalnego wideoklipu do utworu muzycznego. Oferuje kompleksowe wsparcie w procesie produkcji teledysku, obejmujące scenariusz, dzień zdjęciowy oraz montaż.

Usługi w pakiecie:

 1. Stworzenie Profesjonalnego Clipu Muzycznego:
  • Kreacja wysokiej jakości wideoklipu, dopasowanego do charakteru utworu muzycznego.
 2. Opracowanie Scenariusza lub Pomoc w Jego Opracowaniu:
  • Tworzenie scenariusza wideoklipu lub pomoc Artyście w opracowaniu własnej koncepcji.
 3. Jeden Dzień Zdjęciowy w Plenerze lub w Studio:
  • Przeprowadzenie profesjonalnej sesji zdjęciowej, dostosowanej do wymagań artystycznych i wizji Artysty.
 4. Montaż:
  • Składanie materiałów wideo w profesjonalny wideoklip, uwzględniający estetykę i dynamikę utworu muzycznego.
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.